Menú

Empleo

NO ACTIVA
Convocatòria per a cobrir la plaça de comunicació, gestió de comunitats i assistent a la coordinació d’activitats de la Fundació Foto Colectania

La Fundació Foto Colectania obre convocatòria per a cobrir la plaça de Comunicació i gestió de comunitats de la Fundació a jornada completa.

Data prevista d’incorporació: immediata
Data límit de recepció de currículums: 27 de maig 2021
Fes-nos arribar el teu currículum a: info@fotocolectania.org indicant a l’assumpte de l’email: Convocatòria Comunicació i gestió de comunitats.

FUNCIONS:

 1. Coordinació de la comunicació de Foto Colectania
 • Elaborar i executar els plans de comunicació de la Fundació, amb el suport de la Direcció.
 • Elaborar la planificació i els corresponents calendaris de treball.
 • Producció de continguts, Newsletters i altres elements de comunicació vinculats a les exposicions, activitats i altres àrees institucionals de la Fundació.
 • Coordinar la comunicació externa i difusió de les exposicions i activitats, i treballar juntament amb l’agència de premsa pel que fa a la redacció de notes de premsa i gestió amb mitjans de comunicació.
 • Suport en la comunicació interna d’altres àrees de la Fundació.
 1. Gestió de comunitats i audiències
 • Planificació i execució d’estratègies i projectes de l’entorn digital i captació de públics de la Fundació.
 • Gestió de les diferents xarxes socials de la Fundació: organització i creació de continguts, gestió de converses, segmentació i promocions de continguts.
 • Gestió de les analítiques i impactes, estudi i aplicació de nous formats.
 1. Coordinació de la web
 • Creació i redacció de continguts de la web en tres idiomes (català, castellà, anglès).
 • Supervisió del manteniment i millores de l’estructura de la web amb l’equip tècnic.
 1. Assistència a la coordinació d’activitats físiques i en línia
 • Suport en l’organització de les activitats físiques i digitals de la Fundació, d'acord amb les indicacions de direcció d’àrea, en totes les seves fases, amb especial responsabilitat en la comunicació i producció, inclosa la preparació de materials necessaris, supervisió de requisits tècnics, coordinació de sala i equip; així com supervisió del correcte funcionament de les activitats durant el seu desenvolupament.
 • Gestió i supervisió de l’equip tècnic i àudio-visual de la sala d’exposicions, garantint el seu correcte manteniment i funcionament, i fent el seguiment amb els tècnics responsables.


PERFIL I COMPETÈNCIES:

 • Comptar amb titulació superior universitària en Periodisme, Relacions Públiques, Història, Història de l'Art, Humanitats, Gestió Cultural, Gestió de Museus o similar.
 • Tenir coneixements i experiència mínima de 2 anys en la comunicació i gestió de comunitats. Es valorarà especialment l’experiència en l’àmbit de la cultura, arts visuals i fotografia.
 • Domini parlat i escrit de llengua catalana (Nivell C o superior), castellana i anglesa.
 • Excel·lència en la redacció.
 • Coneixement i experiència en eines d’edició d’imatges i vídeo.
 • Capacitat de comunicació, diàleg, articulació i cooperació amb els diferents públics i audiències.
 • Capacitat d’anàlisi i d’organització, previsió i planificació, assoliment de calendaris, i desenvolupament d’estratègies de curt, mitjà i llarg termini.
 • Habilitat per treballar en equip.

PRÁCTICAS

La Fundación Foto Colectania ofrece la posibilidad de realizar prácticas de carácter formativo no remuneradas compatibles con los estudios, mediante convenios de colaboración con escuelas de fotografía, universidades y centros de enseñanza superior.

Departamento de coordinación de exposiciones y actividades:
Soporte en todas las tareas vinculadas a la organización y producción de exposiciones, tanto en la sede de la Fundación como en otros centros, apoyo en el montaje de exposiciones e itinerancias, soporte en la organización de actividades relacionadas con las exposiciones, y también apoyo en la atención al visitante.

Departamento de cámara y colección:
Soporte en las diversas tareas de gestión de la colección, incluyendo tanto la conservación preventiva, como la salida y entrada de obra por préstamos o exposiciones de la colección. También, soporte a la gestión de la biblioteca, a través de la catalogación de nuevas adquisiciones, así como atención al visitante para consultas.

Perfil:
Estudios e interés en gestión cultural, museología y, organización de proyectos. Se requiere conocimiento de inglés y catalán. Buscamos personas motivadas, con ganas de adquirir nuevos conocimientos, bien organizadas, con orientación al detalle y al trabajo en equipo.