Menú

Treball

Convocatòria per a cobrir la plaça de comunicació, gestió de comunitats i assistent a la coordinació d’activitats de la Fundació Foto Colectania

La Fundació Foto Colectania obre convocatòria per a cobrir la plaça de Comunicació i gestió de comunitats de la Fundació a jornada completa (37 hores).

Data prevista d’incorporació: immediata

Fes-nos arribar el teu currículum a: info@fotocolectania.org indicant a l’assumpte de l’email: Convocatòria Comunicació i gestió de comunitats.

FUNCIONS:

1. Coordinació de la comunicació de Foto Colectania

 • Elaborar i executar els plans de comunicació de la Fundació, amb el suport de la Direcció.
 • Elaborar la planificació i els corresponents calendaris de treball.
 • Producció de continguts, Newsletters i altres elements de comunicació vinculats a les exposicions, activitats i altres àrees institucionals de la Fundació.
 • Coordinar la comunicació externa i difusió de les exposicions i activitats, i treballar juntament amb l’agència de premsa pel que fa a la redacció de notes de premsa i gestió amb mitjans de comunicació.
 • Suport en la comunicació interna d’altres àrees de la Fundació.
 • Dinamització i posicionament actiu de la Fundació Foto Colectania, de les seves activitats i campanyes a les xarxes socials. Identificació d’oportunitats comunicatives i proposta de continguts i accions.
 • Coordinació amb l’equip de disseny de la Fundació, de la creació gràfica, anuncis, banderoles, memòria institucional, etc.
 • Gravació i edició d’àudio i vídeo per la documentació de les activitats que passen a la Fundació i per fer-ne difusió a les seves xarxes socials.
 • Gestió de les plataformes digitals i audiovisuals de l’entitat.

2. Gestió de comunitats i audiències

 • Planificació i execució d’estratègies i projectes de l’entorn digital i captació de públics de la Fundació.
 • Gestió de les diferents xarxes socials de la Fundació: organització i creació de continguts, gestió de converses, segmentació i promocions de continguts.
 • Gestió de les analítiques i impactes, estudi i aplicació de nous formats.
 • Gestió d’estratègies de captació i fidelització de nous públics.

3. Coordinació de la web

 • Creació i redacció de continguts de les webs en tres idiomes (català, castellà, anglès).
 • Supervisió del manteniment i millores de l’estructura de les webs amb l’equip tècnic.

4. Assistència a la coordinació d’activitats presencials i en línia

 • Suport en l’organització de les activitats presencials i digitals de la Fundació, d'acord amb les indicacions de direcció d’àrea, en totes les seves fases, amb especial responsabilitat en la comunicació i producció, inclosa la preparació de materials necessaris, supervisió de requisits tècnics, coordinació de sala i equip; així com supervisió del correcte funcionament de les activitats durant el seu desenvolupament.
 • Gestió i supervisió de l’equip tècnic i àudio-visual de la sala d’exposicions, garantint el seu correcte manteniment i funcionament, i fent el seguiment amb els tècnics responsables.

PERFIL I COMPETÈNCIES:

 • Comptar amb titulació superior universitària en Periodisme, Relacions Públiques, Història, Història de l'Art, Humanitats, Gestió Cultural, Gestió de Museus o similar.
 • Tenir coneixements i experiència mínima de 2 anys en la comunicació i gestió de comunitats. Es valorarà especialment l’experiència en l’àmbit de la cultura, arts visuals i fotografia.
 • Domini parlat i escrit de llengua catalana (Nivell C o superior), castellana i anglesa.
 • Excel·lència en la redacció.
 • Coneixement i experiència en eines d’edició d’imatges i vídeo (Adobe Photoshop, Adobe Bridge, Adobe Premiere).
 • Coneixement d’eines de gestió de xarxes socials (Hootsuite, Meta) i de butlletins (Mailchimp).
 • Habilitat per actualitzar-se contínuament amb les noves tecnologies.
 • Capacitat de comunicació, diàleg, articulació i cooperació amb els diferents públics i audiències.
 • Capacitat d’anàlisi i d’organització, previsió i planificació, assoliment de calendaris, i desenvolupament d’estratègies de curt, mitjà i llarg termini.
 • Habilitat per treballar en equip.

Fundació Foto Colectania
Passeig Picasso, 14
08003 Barcelona
T. 93 217 16 26
www.fotocolectania.org


PRÀCTIQUES

La Fundació Foto Colectania ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques de caràcter formatiu no remunerades compatibles amb els estudis, mitjançant convenis de col·laboració amb escoles de fotografia, universitats i centres d'ensenyament superior.

Departament de coordinació d'exposicions i activitats:
Suport a totes les tasques vinculades a l'organització i producció d'exposicions, tant a la seu de la Fundació com en altres centres, suport en el muntatge d'exposicions i itineràncies, suport en l'organització d'activitats relacionades amb les exposicions, i també suport a l'atenció al visitant.

Departament de cambra i col·lecció:
Suport en les diverses tasques de gestió de la col·lecció, incloent tant la conservació preventiva, com la sortida i entrada d'obra per préstecs o exposicions de la col·lecció. També, suport a la gestió de la biblioteca, a través de la catalogació de noves adquisicions, així com atenció al visitant per a consultes.

Perfil:
Estudis i interès en gestió cultural, museologia i, organització de projectes. Es requereix coneixement d'anglès i català. Busquem persones motivades, amb ganes d'adquirir nous coneixements, ben organitzades, amb orientació al detall i al treball en equip.